Nog dit jaar glasvezel in onze wijken
-al 349 woningen aangesloten!-

foto glasvezel kabel
KPN NetwerkNL heeft dankzij het grote aantal aanmeldingen en het enthousiasme in onze wijken besloten alle bewoners te laten profiteren van glasvezel. Daarom zullen alle bewoners, dus ook de niet aangemelde bewoners, de mogelijkheid hebben een gratis aansluiting tot in de meterkast te krijgen tijdens dit project.
Op 12 augustus 2019 heeft KPN NetwerkNL het gehele project overgenomen van de Stichting Glasvezel Noord Lelystad.

Herstart na de Corona Lockdown

Na de onvermijdelijke vertraging heeft KPN NetwerkNL de (glas)draad weer opgepakt en zijn de activiteiten gestart:

 • glasvezel verdeelstations zijn geplaatst
 • een team van medewerkers inventariseert de aansluiting in de woning
 • 29 juni: start aanleg in Golf Resort
 • september netwerk bekabeling gereed
 • medio oktober: 230 woningen aangesloten
 • planning: vóór de kerst alle, ongeveer 814, woningen aangesloten (onder voorbehoud!)

Huidige status en voortgang

aanlsuitpunt glasvezel

 1. De bekabeling ligt in de grond in alle vijf wijken, maar de kabels zijn nog niet op het landelijk glasvezelnetwerk aangesloten.
 2. In 349 woningen is een aansluiting in de meterkast gerealiseerd, maar deze heeft nog geen signaal.
 3. In het Golfresort, Albatroslaan fase 4 en 5, worden circa 40 woningen separaat van dit project door Volker/Wessels aangesloten (nieuwbouw).
 4. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt tussen 2 en 16 november de glasvezelbekabeling aangesloten op de verdeelkasten in de wijken en zullen de ondergrondse connecties worden gemaakt, zodat de gaten her en der kunnen worden gedicht.
 5. Daarna, dus vanaf 16 november, worden de resterende woningen in de andere wijken aangesloten.
 6. De glasvezelkabels bij de gevel van de woning worden in principe door de bestaande mantelbuis (indien aanwezig) naar de meterkast gevoerd. Aanvankelijk was gecommuniceerd dat dat niet mocht / niet kon.
 7. 1 december: Kink in de kabel
  Als gevolg van een beschadiging in een hoofdkabel en de hernieuwde aanleg daarvan treedt een vertraging op voor de woningen van Golfpark en Lommerrijk.

Voorbehoud

Er zijn 4 teams in onze wijken aanwezig om de aansluitingen te realiseren. Echter, de voortgang is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ook de RIVM-richtlijnen ten aanzien van Covid19 kunnen de voortgang hinderen: als één persoon in een team drager is van het virus, dan moet het gehele team in quarantaine.
Daarnaast speelt dit laatste ook bij andere projecten en dan moet soms een team door omstandigheden in een ander project bijspringen.

Overstappen van Ziggo naar een glasvezel provider

De bewoners van onze wijken kunnen uit verschillende providers kiezen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de speciale webpagina van KPN.
Als u al opgezegd heeft, dan hoort het zo te zijn dat Ziggo pas een melding krijgt om hun signaal te stoppen, nadat de glasvezel is geactiveerd.

flyer kpnBewoners van Parkhaven kunnen op vrijdag 11 en vrijdag 18 december tussen 15:00 en 18:00 uur bij het mobiele info-punt in hun wijk terecht. Schikt dat niet en / of bewoners van de andere wijken, u kunt een afspraak maken met een glasvezeladviseur; via de mail afspraak maken.

Stichting Glasvezel Noord Lelystad is gestopt

De Stichting Glasvezel Noord Lelystad zal worden ontbonden. Per 1 augustus 2019 is de initiatiefgroep / stichting formeel met haar werkzaamheden gestopt. Gedurende de aanlegwerkzaamheden blijft de website van Glasvezel Noord Lelystad beschikbaar en zullen er updates over het project op te lezen zijn.
Onze wijken worden nu op korte termijn voorzien van een glasvezelnetwerk! En daar zag het jaren geleden beslist niet naar uit!

De Initiatiefgroep dankt de experts, het bewonerspanel en alle andere supporters voor hun ondersteuning de afgelopen jaren. En uiteraard de bewoners, die zich hebben aangemeld in de afgelopen maanden. Uiteindelijk hebben we het gezamenlijk voor elkaar gekregen.

8 december 2020: De inhoud is up-to-date