Na ruim 2 jaar hard werken is het besluit gevallen

Er komt er een glasvezelnetwerk in onze wijken!

foto glasvezel kabelDe voorbereidingswerkzaamheden om een glasvezelnetwerk aan te leggen in onze wijken zijn gestart. Er wordt momenteel naar één of meerdere aannemers gezocht, die de aanleg gaat / gaan uitvoeren. Daarnaast vindt overleg plaats met de Gemeente en de betreffende grondeigenaren. Tenslotte wordt gewerkt aan de planning van de aankoop van de hardware: de glasvezelkabels (minimaal 3 maanden levertijd), de benodigde elektronica voor in de straatkasten en huisaansluitingen.
Voor de leden van de initiatiefgroep en het bewonerspanel is er na de succesvolle aanmeldingsperiode met momenteel 520 geregistreerde aanmeldingen voorlopig weinig te doen. Het is afwachten tot er weer actie nodig zal zijn. En als er iets te melden is, dan ontvangt u een nieuwsbrief of wordt er nieuws op de website geplaatst (www.glasvezel-noord-lelystad.nl).
Inmiddels zijn alle in december-januari ontvangen contributiegelden, €25, teruggestort en hebben de aanmeldingen een bevestiging van hun aanmelding ontvangen.

Wanneer hebben we dan een glasvezelaansluiting?

Daar kunnen we op dit moment geen uitspraak over doen. Het zou zo maar kunnen dat het per wijk zal gaan verschillen. De intentie is wel: zo spoedig mogelijk en uiterlijk december 2020.

Kan dat niet eerder?

Het antwoord daarop is helaas: “Nee”.

Wanneer moet ik mijn huidige provider opzeggen?

In ieder geval niet nu! U zult op een gegeven moment benaderd worden door verschillende providers om uw aanmelding concreet te maken in een abonnement bij één van hen. Dat zal vanaf ongeveer 9 weken zijn voordat de eerste glasvezelaansluiting zal zijn aangelegd.
Dus sluit voor die tijd geen langdurige abonnementen meer af ook al zal men u daartoe willen verleiden.

Eén ding is zeker bij alle onzekerheden:
onze wijken worden op korte termijn voorzien van een glasvezelnetwerk!
En daar zag het drie jaar geleden beslist niet naar uit!

De Initiatiefgroep dankt de experts, het bewonerspanel en alle andere supporters voor hun ondersteuning de afgelopen jaren. En uiteraard de bewoners, die zich hebben aangemeld in de afgelopen maanden. Uiteindelijk hebben we het gezamenlijk voor elkaar gekregen.