Status update – 26 november

Uitvraag succesvol!

Op zondag 18 november eindigde de uitvraagperiode waarin de bewoners zich aan konden melden voor deelname aan de coöperatie. De huidige stand is 408 aanmeldingen, dat is 53% van de benaderde bewoners.
De uitvraag is daarmee succesvol verlopen en dankzij uw steun is onze doelstelling bereikt om succesvol het traject van een coöperatie in te kunnen gaan. Dit aantal biedt het perspectief van een GO-beslissing voor de aanleg van een glasvezelnetwerk!

Verrassende ontwikkelingen…

Marktpartijen.

Sinds november 2016 tot en met afgelopen zomer leek de oprichting van de Glasvezel coöperatie de enige manier om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk te kunnen komen. Echter, tijdens de uitvraag-activiteiten hebben zich marktpartijen gemeld met interesse om al dan niet samen met de coöperatie de aanleg, uitrol en het aanbieden van glasvezelnetwerk en -internet te realiseren.

Alternatieven voor Coöperatie?

In eerste instantie beoogden wij de oprichting van een coöperatie met alle voor- en nadelen van een organisatie. Maar uiteindelijk zijn wij gewoon bewoners die wat willen bereiken: het beste en voordeligste glasvezelnetwerk voor iedereen. Daarom is het in het belang van ons allemaal om ook de alternatieven voor een coöperatie te onderzoeken.

Verkennende gesprekken.

Daarom hebben wij de eerste verkennende gesprekken gevoerd met een drietal marktpartijen, die hebben aangegeven mogelijkheden te zien op hun kosten het glasvezelnetwerk aan te leggen en te exploiteren. Maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Onze planning is om nog deze maand de benodigde helderheid te verkrijgen over de consequenties voor de bewoners en een eventuele planning van werkzaamheden.

Voorstel en advies 13 december a.s.

Half december willen we dat voorstel aan u voorleggen om daarna de gemaakte keuze vast te leggen en vervolgens uit te voeren.

Wij nodigen u uit om op donderdag 13 december een avond bij te wonen waarin de buren die zich hebben aangemeld de mogelijkheden gepresenteerd krijgen met een advies van de initiatiefgroep in welke richting wij denken de voordeligste en beste glasvezelnetwerk mogelijkheden voor u te kunnen bereiken.

U krijgt hier nog nader bericht over, maar noteer 13 december alvast in uw agenda!

3 gedachten over “Status update – 26 november”

  1. Laat de marktpartijen bewoners die geen lid zijn ook informeren . Als kosten aanleg wegvallen voor bewoners zijn meer mensen te porren

  2. Uitstekende suggestie! Tijdens een vraagbundeling, niet meer vrijblijvend, zal dat zeker worden gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.