Status update – 26 november

Uitvraag succesvol!

Op zondag 18 november eindigde de uitvraagperiode waarin de bewoners zich aan konden melden voor deelname aan de coöperatie. De huidige stand is 408 aanmeldingen, dat is 53% van de benaderde bewoners.
De uitvraag is daarmee succesvol verlopen en dankzij uw steun is onze doelstelling bereikt om succesvol het traject van een coöperatie in te kunnen gaan. Dit aantal biedt het perspectief van een GO-beslissing voor de aanleg van een glasvezelnetwerk!

Verrassende ontwikkelingen…

Marktpartijen.

Sinds november 2016 tot en met afgelopen zomer leek de oprichting van de Glasvezel coöperatie de enige manier om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk te kunnen komen. Echter, tijdens de uitvraag-activiteiten hebben zich marktpartijen gemeld met interesse om al dan niet samen met de coöperatie de aanleg, uitrol en het aanbieden van glasvezelnetwerk en -internet te realiseren.

Alternatieven voor Coöperatie?

In eerste instantie beoogden wij de oprichting van een coöperatie met alle voor- en nadelen van een organisatie. Maar uiteindelijk zijn wij gewoon bewoners die wat willen bereiken: het beste en voordeligste glasvezelnetwerk voor iedereen. Daarom is het in het belang van ons allemaal om ook de alternatieven voor een coöperatie te onderzoeken.

Verkennende gesprekken.

Daarom hebben wij de eerste verkennende gesprekken gevoerd met een drietal marktpartijen, die hebben aangegeven mogelijkheden te zien op hun kosten het glasvezelnetwerk aan te leggen en te exploiteren. Maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Onze planning is om nog deze maand de benodigde helderheid te verkrijgen over de consequenties voor de bewoners en een eventuele planning van werkzaamheden.

Voorstel en advies 13 december a.s.

Half december willen we dat voorstel aan u voorleggen om daarna de gemaakte keuze vast te leggen en vervolgens uit te voeren.

Wij nodigen u uit om op donderdag 13 december een avond bij te wonen waarin de buren die zich hebben aangemeld de mogelijkheden gepresenteerd krijgen met een advies van de initiatiefgroep in welke richting wij denken de voordeligste en beste glasvezelnetwerk mogelijkheden voor u te kunnen bereiken.

U krijgt hier nog nader bericht over, maar noteer 13 december alvast in uw agenda!

Bijeenkomst experts en bewonerspanel

Donderdag 11 oktober in het Golf Event Center een belangrijke bijeenkomst voor leden van het bewonerspanel en de experts van het Initiatief Glasvezel Noord-Lelystad. Tijdstip 19:30 uur.

Nogmaals: We staan aan de vooravond van een belangrijk traject: de Uitvraag Bewoners. Het is belangrijk om te weten hoeveel bewoners hun onvoorwaardelijke steun geven aan een glasvezelnetwerk in onze wijken. Gebleken is dat het financiëel haalbaar zal zijn, gebleken is dat externe partijen geïnteresseerd zijn, gebleken is dat veel bewoners het initiatief Glasvezel steunen, maar we moeten een concrete toezegging hebben.

Op dit moment is een communicatie in voorbereiding: folder, inloopavonden, website, …

Alle inbreng die de Uitvraag Bewoners tot een succes kunnen maken is welkom en wordt gewaardeerd. Dus op de aanwezigheid van alle panelleden en experts wordt donderdagavond gerekend!

Bijeenkomst bewonerspanel en experts.

Dinsdag 25 september om 20:30 uur in het Golf Event Center een belangrijke bijeenkomst voor leden van het bewonerspanel en de experts van het Initiatief Glasvezel Noord-Lelystad.

We staan aan de vooravond van een belangrijk traject: de Uitvraag Bewoners. Het is belangrijk om te weten hoeveel bewoners hun onvoorwaardelijke steun geven aan een glasvezelnetwerk in onze wijken. Gebleken is dat het financiëel haalbaar zal zijn, gebleken is dat externe partijen geïnteresseerd zijn, gebleken is dat veel bewoners het initiatief Glasvezel steunen, maar we moeten een concrete toezegging hebben.

Op dit moment is een communicatie in voorbereiding: folder, inloopavonden, website, …

Alle inbreng die de Uitvraag Bewoners tot een succes kunnen maken is welkom en wordt gewaardeerd. Dus op de aanwezigheid van alle panelleden en experts wordt dinsdagavond gerekend!

In oktober worden enkele inloopavonden voor alle bewoners georganiseerd. Dit ter informatie.