Status update – 8 december 2018

Uitvraag succesvol

De UITVRAAG is succesvol gebleken met totaal 411 aanmeldingen voor glasvezel en biedt een prima basis om door te gaan.

Agenda

Voor de mensen die zich aangemeld hebben voor glasvezel door € 25 over te maken organiseren wij op
donderdag, 13 december 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
een bijeenkomst in het Golf Event Center.
Hier praten wij hen bij over de huidige stand van zaken en leggen een advies voor.

Deze avond is alleen voor de bij de uitvraag aangemelde mensen die hiervoor per mailbrief uitgenodigd zijn.

Niet aangemelde bewoners krijgen naar verwachting eind december informatie over de gemaakte keuzes.

Ontwikkelingen

In november 2016 is de Initiatiefgroep gestart met een onderzoek naar een glasvezelnetwerk voor Noord-Lelystad. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Glasvezel Noord-Lelystad.

Marktpartijen

Afgelopen zomer leek de oprichting van een Coöperatie de enige manier om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk te kunnen komen. Echter, tijdens de UITVRAAG hebben verschillende marktpartijen zich gemeld om, al dan niet samen met de Stichting en / of Coöperatie in oprichting, de aanleg van en de aansluiting op een glasvezelnetwerk te realiseren.

Beste en voordeligste Glasvezelnetwerk

Omdat niet een Coöperatie, maar de aanleg van het beste en voordeligste glasvezelnetwerk voor ons allemaal ons doel is, heeft de Initiatiefgroep de interesse van de marktpartijen geëvalueerd ten opzichte van een Coöperatie.

Helderheid

De gesprekken met drie marktpartijen en de daarbij geschetste mogelijkheden en daaraan verbonden voorwaarden, hebben helderheid opgeleverd over de consequenties voor de bewoners en een eventuele planning van werkzaamheden.

Status update – 7 november 2018

Al meer dan 80% benodigde aanmeldingen

Met meer dan 330 aangemelde bewoners hebben we de 83% al bereikt.

De initiatiefgroep roept bewoners die zich al aangemeld hebben op, om mee te helpen.

De uitvraagperiode is verlengd tot 18 november. Dus nog anderhalve week om te laten zien dat we in staat zijn het benodigde aantal van 400 bewoners te  halen. Lees “Status update – 7 november 2018” verder

Ik wil glasvezel in de meterkast maar geen abonnement

Tevreden met wat u heeft?

Het kan zo zijn dat u zo tevreden bent over uw huidige diensten-abonnement van KPN of Ziggo zodat u helemaal geen intentie heeft om een nieuw abonnement af te sluiten.

Geen glasvezel – moeilijker verkoop huis

Lees “Ik wil glasvezel in de meterkast maar geen abonnement” verder