Backup voorpagina

Laatste nieuws:

“Aanleg glasvezelnetwerk in Lelystad Noord loopt vertraging op

Lees het persbericht van KPN NetwerkNL

KPN NetwerkNL is begonnen met de aanleg van gratis glasvezel in onze wijken

foto glasvezel kabelKPN NetwerkNL heeft dankzij het grote aantal aanmeldingen en het enthousiasme in onze wijken besloten alle bewoners te laten profiteren van glasvezel. Daarom zullen alle bewoners, dus ook de niet aangemelde bewoners, de mogelijkheid hebben een gratis aansluiting tot in de meterkast te krijgen tijdens dit project.

Op 12 augustus heeft KPN NetwerkNL het gehele project overgenomen van de Stichting Glasvezel Noord Lelystad. Men is al gestart met de voorbereidingen en de aanleg zal in het 1e kwartaal van 2020 starten.
Vanaf nu is KPN NetwerkNL uw aanspreekpunt en verzorgen zij alle informatie en communicatie (nadere informatie volgt).

Voorbereiding per woning

In het 1e kwartaal gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij alle woningen in onze wijken langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. De glasvezelvoorbereiders beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL aan de deur komen. We zullen een foto van de glasvezelvoorbereiders op de website publiceren voor uw veiligheid.

Wanneer hebben we een glasvezelaansluiting?

De globale planning is als volgt:

  • augustus – verspreiding glasvezelkrant
  • 28 augustus Glasvezelinformatiemiddag in het Golf Event Center van 16:00 tot 20:00 uur
  • nader te bepalen datum – Glasvezeldag in het Golf Event Center van 16:00 tot 20:00 uur
  • 1e kwartaal 2020 – start aanleg door aannemer
  • nader te bepalen datum – Aansluitdag met alles over het aansluiten in het Golf Event Center van 16:00 tot 20:00 uur
  • 1e kwartaal 2020 – 1e woning aangesloten
  • zomer 2020 – laatste woning aangesloten en project gereed

Welke providers kunnen we kiezen?

De bewoners van onze wijken kunnen nu de postcodecheck op kpnnetwerk.nl doen en zich inschrijven voor updates over glasvezel om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.
De verwachting is dat Ziggo ook met aanbiedingen komt, maar dit is de enige provider die niet over glasvezel aanbiedt.

Glasvezeldag

Op een nader te bepalen datum organiseert KPN NetwerkNL van 16.00 tot 20.00 uur een Glasvezeldag in het Golf Event Center op Parlaan 2. Tijdens deze dag komen inwoners alles te weten over glasvezel in Lelystad Noord.
Op dezelfde locatie komt het glasvezelinformatiepunt dat in het 1e kwartaal elke woensdag van 16:00 tot 20:00 uur in het Golf Event Center geopend wordt. Daar kunt u terecht met al uw vragen.

Stichting Glasvezel Noord Lelystad is gestopt

De Stichting Glasvezel Noord Lelystad zal binnenkort worden ontbonden. Per 1 augustus 2019 is de initiatiefgroep/stichting formeel met haar werkzaamheden gestopt. Gedurende de aanlegwerkzaamheden blijft de website van Glasvezel Noord Lelystad beschikbaar en zullen er updates over het project op te lezen zijn.
Onze wijken worden nu op korte termijn voorzien van een glasvezelnetwerk! En daar zag het drie jaar geleden beslist niet naar uit!

De Initiatiefgroep dankt de experts, het bewonerspanel en alle andere supporters voor hun ondersteuning de afgelopen jaren. En uiteraard de bewoners, die zich hebben aangemeld in de afgelopen maanden. Uiteindelijk hebben we het gezamenlijk voor elkaar gekregen.