Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Hoe kan dat gerealiseerd worden?
Het is dus mogelijk om alsnog onze woningen in onze wijken te voorzien van een glasvezelaansluiting. De meest reële mogelijkheid is om gebruik te maken van een samenwerkingsverband met de bewoners. Een coöperatie, waar de bewoners met een glasvezelaansluiting lid van zijn. Zij zijn hierin dan ook mede-eigenaar van het netwerk en verdienen zo hun investering op termijn dubbel en dwars terug.
Zodra de aanleg van het glasvezelnetwerk is terugverdiend, we gaan uit van 10 tot 12 jaar, zullen de abonnementsgelden flink naar beneden gaan. Dat betekent tevens een lagere BTW afdracht.
Voorwaarde is wel, dat er voldoende bewoners lid worden van de coöperatie en dat we de financiering rond krijgen. Uit het onderzoek is gebleken, dat een aantal voorwaarden gesteld moeten worden om tot aanleg te kunnen overgaan.
In het kort, de aanleg vindt alleen plaats als …

  • minimaal 400 bewoners tekenen om lid te zullen worden van de coöperatie, indien het glasvezelnetwerk aangelegd gaat worden.
  • vanuit de bewoners minimaal 25% van de aanlegkosten in leden- of rentecertificaten wordt toegezegd.
  • externe partijen of instellingen zich garant stellen voor de overige kosten tegen een marktconforme rente.
  • er contracten met marktpartijen getekend zijn, die zorgen voor de aanleg, beheer en diensten op het glasvezelnetwerk.
  • er toestemming is van de grond beheerders voor de aanleg.

Rentecertificaten zijn financiële waardepapieren, die rentedragend zijn. De rente op rentecertificaten wordt jaarlijks uitgekeerd. De verwachting is, dat de rente tussen de 2,5% en 4% zal komen te liggen. De rentecertificaten worden afgelost, als de leningen voor de aanlegkosten van het netwerk zijn afgelost.
De ledencertificaten zijn gekoppeld aan de de aanlegkosten en met een aanschaf worden de maandelijkse kosten van het abonnement gereduceerd. Per certificaat zal de maandelijkse verlaging tussen € 4,50 en de € 4,75 komen te liggen. De eindwaarde van de ledencertificaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, o.a. het aantal leden van de coöperatie.

Deze voorwaarden verschillen uiteraard met die van het reeds door Reggefiber gefinancierde en aangelegde netwerk in de rest van Lelystad. Omdat alle leden van de coöperatie mede-eigenaar van het netwerk zijn, dienen zij daarom uiteindelijk ook gelijkwaardig te zijn in de benodigde investering.
Dat geldt overigens niet voor de huidige bewoners, die later lid worden. Zij betalen aanvullende aanlegkosten en zijn daarom significant duurder uit. De glasvezel wordt namelijk alleen bij de leden tot in de meterkast aangelegd. Bij de overige bewoners komt de glasvezel niet verder dan in de straat. Uitzondering wordt gemaakt voor bewoners, waarvan hun woning tijdens de aanleg nog niet opgeleverd was.
Leden, die hun lidmaatschap willen stopzetten, hebben zich bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht de resterende kosten van de aansluiting alsnog te voldoen in ledencertificaten. Zie het als een noodzakelijke, innovatieve, toekomstbestendige investering die bij een woning anno 2019 hoort. Meerwaarde voor uw bezit dus!
Tenslotte betalen alle leden van de coöperatie jaarlijks een geringe contributie t.b.v. de te maken kosten door het bestuur, de ledenraad en de kantoorkosten, zijnde de ledenadministratie en de organisatie- en communicatiekosten.
De aanlegkosten zullen naar verwachting tussen de € 1500 en € 1950 uitkomen. Als iedere bewoner lid wordt van de coöperatie, dalen de kosten naar ongeveer € 1200. De jaarlijkse contributie voor de leden van de coöperatie zal volgens de huidige businesscase tussen de € 25 en € 50 komen te liggen. Al deze voorwaarden maken het mogelijk om een lager maandbedrag (totaal) voor uw telecomvoorzieningen te realiseren dan de huidige beschikbare providers zoals Ziggo!

lees verderWelke stappen moeten nu nog gezet worden?