Hoe kunt u uw keuze vastleggen

Hoe kunt u uw keuze vastleggen

De keuze, die u maakt, zal officieel vastgelegd worden. Ook als u ervoor kiest om het initiatief een glasvezelnetwerk in onze wijken aan te leggen niet te willen ondersteunen.
Op de website heeft u de keuze uit 3 mogelijkheden:

  1. u steunt het initiatief door te betalen met ledencertificaten
  2. u steunt het initiatief door de aansluitkosten per abonnement te betalen
  3. u steunt het initiatief niet.

Uw keuze wordt vervolgens schriftelijk ondertekend door het bestuur per post aan u verzonden. Uw keuze tussen optie 1 of optie 2 kunt u tot 1 maand voor aanleg van het glasvezelnetwerk switchen. Daarna ligt uw keuze vast.

Maakt u geen keuze voor 1 november, dan krijgt u een ondertekende brief van het bestuur, waarna u alsnog uw keuze kunt vastleggen en die vervolgens kunt retourneren. Niet ontvangen brieven van bewoners zullen per 15 november als een ‘niet ondersteuning’ vastgelegd worden. Dit heeft, zoals u heeft kunnen lezen financiële consequenties in geval u later alsnog een aansluiting wenst op het glasvezelnetwerk.

keuze vastleggenkeuze vastleggen

alles nog eens lezenTot nu toe