Wat willen we bereiken?

Supersnel-2018

Wat willen we bereiken?

Wij willen, net als in de andere wijken van Lelystad, ook voor onze wijken een glasvezelnetwerk realiseren met een open karakter, met voldoende keuze uit providers, met een hoge betrouwbaarheid op het gebied van snelheid en uiteraard de garantie op toekomstbestendigheid. En het liefst zo snel mogelijk.

Op dit moment hebben we als stichting de onvoorwaardelijke ‘steun’ nodig van de bewoners en daarmee de ‘zekerheid’ om een start te kunnen maken met het realiseren van het netwerk. Dit is van belang voor investeerders en uitvoerders om de kosten daadwerkelijk tot een minimum te beperken voor de bewoners. Zodra voldoende bewoners een garantie hebben gegeven en we daarmee het minimale aantal aansluitingen kunnen realiseren, gaan we met investeerders en uitvoerders in onderhandeling om dit door veel bewoners gewenste glasvezelnetwerk te realiseren.

In dat geval is het mogelijk om in 2019 te kunnen starten met de aanleg en hebben we in de loop van 2019 een toekomstbestendige internet verbinding in onze wijken, waarmee we kunnen kiezen voor onze eigen televisie, internet en telefonie provider met de snelheid van het licht!

lees verderHoe kan dat gerealiseerd worden