Welke stappen moeten nu nog gezet worden

Welke stappen moeten nu nog gezet worden

Het traject, waarin de bewoners gevraagd wordt om hun onvoorwaardelijke steun, wordt in de glasvezel wereld de uitvraag genoemd. De uitkomst van de uitvraag levert uiteindelijk een go / no go-beslissing op van het bestuur van de stichting in overleg met de initiatiefgroep en de aangemelde bewoners.

In het geval van een go-beslissing, zullen de toekomstige leden van de coöperatie bij het bekend worden van de providers er één kunnen uitkiezen, die het beste bij hun telecomwensen past. Dat traject wordt de vraagbundeling genoemd.

Als we de minimaal benodigde voorwaarden niet halen, dan stoppen de stichting en initiatiefgroep met hun werkzaamheden en dan is het in dat geval over en uit. Alle reeds getekende contracten, zowel die van de bewoners, als van de marktpartijen vervallen op dat moment. Dat besluit zal worden toegelicht in een bewonersbijeenkomst in het Event Golf Center uiterlijk 3 weken na het no go-besluit. Direct daarna start de stichting met het afronden van haar verantwoordelijkheden.

Uitvraag tot en met begin november

Maar nu eerst een positieve focus op de periode van de uitvraag, die loopt tot begin november. In die periode zijn naast de door u ontvangen folder ook de volgende activiteiten gepland, dan wel reeds uitgevoerd:

  1. Op onze website staan alle details over de uitvraag.
  2. De uitvraagfolder is in de tweede week van oktober huis-aan-huis bezorgd of overhandigd.
  3. Deze wordt in de derde week oktober ook als nieuwsbrief per e-mail verzonden aan de bewoners, die bij de stichting geregistreerd staan met hun mailadres.
  4. Op 17 en 18 oktober zijn twee bijeenkomsten gepland in het Golf Event Center, waar bewoners vragen kunnen stellen over de uitvraag, de voorliggende keuze om te tekenen, de financiële consequenties als ze tekenen, wat het betekent om lid te zijn van de op te richten coöperatie, enz.
  5. Huisbezoeken door panelleden en leden van de initiatiefgroep om nader uitleg te geven en eventueel te helpen bij de te maken keuze.

lees verderWelke keuzes heeft u als bewoners daarin?