Ik wil glasvezel én participeren met ledencertificaten

Dat kan door u nu aan te melden en € 25 te betalen

Het hier beschreven proces van aanmelding zonder participatie, heeft ook op u betrekking.

Ledencertificaten

Daarnaast schaft u in de vraagbundeling 1, 2, 3 of 4 ledencertificaten van € 500 aan. Met deze ledencertificaten financiert u de aanleg en aansluiting van uw eigen woning.

Vergelijkbaar aanbod diensten

Tegelijkertijd krijgt u hetzelfde aanbod, in dienstenpakketten van de toegelaten providers, als de mensen die niet participeren. Zij betalen uit hun abonnement iedere maand een stukje rente en aflossing van de voorfinanciering van de aanleg en aansluiting van hun woning. Dit is voor u niet nodig want u heeft dit al geheel of gedeeltelijk met ledencertificaten gefinancierd.

Waarom dan toch dezelfde abonnementskosten?

Met meerdere providers met meerdere abonnementsvormen heeft u straks keuze uit wellicht 10-20 abonnementsvormen. Het is ondoenlijk om daar ook nog met een factor 5 verschillende kostenplaatjes aan te binden omdat dan door de bomen het bos niet meer te zien is. U betaalt dus hetzelfde voor het door u gekozen abonnement.

Waarde ledencertificaten

Uw aangeschafte ledencertificaten worden iedere maand meer waard. Het stukje binnen het abonnement dat niet participerende leden in hun abonnement voor rente en aflossing betalen, wordt in uw geval in waarde toegevoegd aan uw ledencertificaten.

Wat heb ik daaraan?

Uitbetaling van de toegevoegde waarde van de ledencertificaten vindt voor zover de financiële positie van de coöperatie dat toestaat via een maandelijkse loting plaats vanaf het moment dat alle externe financiering is afbetaald. Leden met de meeste certificaten hebben daarbij voorrang.

Als uw ledencertificaten worden uitbetaald dan krijgt u de toegevoegde waarde uitbetaald. Deze zal in grootte vergelijkbaar zijn met de totale aanleg- en aansluitkosten van een woning met daar op de opgebouwde rente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.