Wie zijn we, wat is ons doel?

De gemeente en een flink aantal bewoners van onze wijken zien de noodzaak voor toekomstbestendige glasvezelverbindingen. Daarom is de Stichting Glasvezel Noord Lelystad opgericht.

Het doel is Glasvezel voor de woningen in de wijken, maar eerst zal de haalbaarheid hiervan worden onderzocht.

Waarom is er nog geen glasvezel in onze wijken?

Zoals u weet zijn bijna alle woonwijken van Lelystad voorzien van glasvezel. Reggefiber, dochter van KPN heeft het convenant met de gemeente opgezegd. Dit gebeurde net voordat deze glasvezelverbinding met de toekomst in onze wijken zou worden aangelegd.

 

Hoe worden we door de gemeente gesteund?

De gemeente steunt de Stichting en neemt ondermeer de oprichtingskosten en de kosten van het haalbaarheidsonderzoek voor zijn rekening. Daarnaast geeft de gemeente adviezen voor communicatie naar bewoners en media, de organisatie en procedures rond de aanleg.

 

Hoe houden we u op de hoogte?

  • We sturen u digitale nieuwsberichten zodra we voortgang kunnen melden.
  • Deze website waar al onze activiteiten op staan en waarop ook een blog is gestart om de laatste nieuwtjes te melden.
  • In de loop van 2018 zullen we één of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, daarnaast kunt u ons altijd met persoonlijke vragen mailen.