Stappenplan

Wij maken gebruik van het stappenplan en adviezen vermeld op de website www.samensnelinternet.nl van het ministerie van economische zaken; dit als ondersteuning voor een burgerinitiatief voor het realiseren van snel (breedband) internet.

 

Onderzoek

Wij hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door het gespecialiseerde bureau Level Four.

 

In het kort samengevat is de opdracht:

“Onderzoek de haalbaarheid van de aanleg van een glasvezelnetwerk met actieve diensten in onze vijf wijken”
Leg dit vast in een onderbouwd adviesrapport waarin opgenomen:
  • de businesscase,
  • een eerste invulling van een bedrijfsplan,
  • een shortlist met leveranciers voor zowel het passieve- en actieve netwerk alsook de dienstenlaag
  • een checklist waarmee het uitvraag-traject kan worden uitgevoerd.”

 

Resultaat als basis besluit

Het onderzoeksresultaat vormt voor de ‘Stichting Glasvezel Noord Lelystad’ de basis om een besluit te kunnen nemen en het in gang zetten van de vraagbundeling, op grond van de verwachte kosten per aansluiting.