GO-beslissing

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek van aanleg en exploitatie van glasvezel in Noord Lelystad heeft de Stichting Glasvezel Noord Lelystad (SGNL) besloten door te zetten en het bedrijfsplan uit te werken.  Daarin zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoeksrapport verwerkt:

 • Er wordt gekozen voor een coöperatie als samenwerkingsvorm voor de aanleg en het in stand houden van het glasvezelnetwerk
 • Financiering op basis van 75% externe lening en 25% eigen kapitaal
 • Percentage deelnemers aan de coöperatie dient tenminste 50% te zijn
 • Alle deelnemers nemen een abonnement af
 • Alle ruim 800 woningen worden voorzien van een glasvezelkabelaansluiting
 • Na de aanleg betalen nieuwe deelnemers extra kosten
 • Volledige, dan wel zoveel als mogelijk uitbesteding van werk en verantwoordelijkheden aan de marktpartijen, die de aanleg van het netwerk verzorgen en de diensten leveren
 • De op te richten coöperatie blijft eigenaar van het netwerk en de uiteindelijke winst wordt verdeeld onder de leden.

Voordat het initiatief tot het opstarten van de aanleg kan plaatsvinden moeten we onze organisatievorm aanpassen.
Daartoe zullen we een coöperatie oprichten. Dat is te vergelijken met een vereniging, maar deze coöperatie kan bedrijfsmatige activiteiten ondernemen.

De doelstelling is niet het maken van winst, maar het delen van de mogelijkheden van een eigen netwerk inclusief daarop geleverde diensten. U kunt lid worden van de coöperatie en daarmee van deze voordelen gebruik maken.

Om ons initiatief te laten slagen moeten we voldoen aan 2 belangrijke voorwaarden:
 1. Voldoende leden, die allen een abonnement nemen en daarmee de afbetaling van de aanlegkosten en de exploitatie van het netwerk bekostigen. Voor ons uitgangspunt om de kosten laag te houden en levering van diensten mogelijk te maken is een minimale deelname van 50% van alle huisadressen nodig.
 2. Voldoende startkapitaal om een externe lening te kunnen afsluiten en de eerste werkzaamheden aan te kunnen vangen.

Glasvezelabonnement en lidmaatschap Coöperatie horen bij elkaar

Om voldoende leden te krijgen zullen we u voor de aanleg een voorstel voorleggen. Daarin staat uit welke abonnementen (als wij meerdere serviceproviders op ons netwerk krijgen) u kunt kiezen en wat de kosten ervan zijn.

Als u een abonnement kiest, bent u direct lid van de coöperatie en gaat u daarmee een verplichting aan. Naast het abonnement zullen we nog een bescheiden bedrag aan lidmaatschapskosten per jaar vragen.

Certificaten los van lidmaatschap/abonnement

Voor het verkrijgen van voldoende startkapitaal willen wij certificaten uitgeven. Dit zijn waardepapieren waarop u een aantrekkelijke rente krijgt (meer dan momenteel bij de banken) en waarvan de waarde na het afbetalen van de leningen wordt vergoed.

De aanschaf van de certificaten is niet verplicht en u kunt er meerdere aanschaffen (per stuk € 100). Dat betekent natuurlijk wel dat er bij aanvang voldoende certificaten moeten worden gekocht. Het voordeel is dat de opbrengst (o.a. in de vorm van lagere rentelasten) naar de coöperatie vloeit en dus niet naar andere partijen. De aanschaf van certificaten geeft u geen recht op lidmaatschap van de coöperatie.

Na afloop van de aflossing van de externe lening (10 – 15 jaar) en de uitkering van de waarde van de certificaten kan de coöperatie aan de leden winst uitkeren of de abonnementskosten verlagen. Bij eventuele verkoop van het netwerk delen alle leden in de opbrengst.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap (bijv. bij verhuizing) zullen we een regeling in de statuten van de coöperatie opnemen, zodat u niet eeuwig lid hoeft te blijven.

Door lid te worden en certificaten te kopen draagt u bij aan het succes van ons initiatief en krijgt u uiteindelijk uw investering weer terug!

Door alles in eigen hand te houden bent u op termijn goedkoper uit dan bij uw huidige abonnement en krijgt u én een toekomstbestendig én een duurzaam netwerk.

Ons motto is: glasvezel door en voor onszelf!

Door u nog voor de start van de aanleg aan te melden bespaart u extra kosten. Tijdens de aanleg wordt het duurder, als deze is voltooid betaalt u aanzienlijk meer!

Zodra de besprekingen met alle partijen zijn afgerond en ook de financiering rond is kunnen we de volgende stap zetten. De presentatie van de uitkomsten zal in de voorlichtingsbijeenkomst worden gebracht. Dan kunt u aangeven of u deel wilt nemen in een sneller internet dat optimaal op de toekomst is voorbereid. Aansluitend is de uitvraag in de wijken aan de orde. In het volgende stadium zal de vraagbundeling plaatsvinden.

Toelichting op de begrippen uitvraag en vraagbundeling:

 • Bij de uitvraag wordt u gevraagd of u een abonnement wilt nemen en daarmee lid wordt van de coöperatie. Het is dan al bekend welke Providers diensten aanbieden op het netwerk en welke diensten en abonnementen zij aanbieden.
  U hoeft dan nog geen keuze te maken voor welk abonnement u kiest, maar u gaat dan wel een verplichting aan. Dit is het belangrijkste moment, want dan weten wij hoeveel mensen meedoen en of de minimaal 50% deelnemers gehaald wordt.
 • Bij de vraagbundeling wordt u gevraagd welk abonnement bij welke provider u wilt afsluiten. U gaat, buiten de aanschaf van de certificaten, pas iets betalen als het netwerk geactiveerd is en de diensten geleverd worden. Dit geldt voor alle financiële verplichtingen zoals abonnementsgeld, lidmaatschapskosten van de coöperatie maar niet voor de betaling van de certificaten.

Uitgebreide informatie over de achtergronden kunt u vinden in de Nieuwsbrief #7 april 2018.

Planning

Om te komen tot een succesvolle aanleg van het glasvezelnetwerk in onze wijken is de volgende planning uitgezet:
 • businesscase ligt vast: eind juni
 • externe financiering rond: eind augustus
 • uitvraagperiode: augustus – oktober
 • vraagbundelingsperiode: augustus – oktober
 • financiering certificaten rond: begin november
 • coöperatie start: begin augustus
 • start aanleg: januari 2019