Bijeenkomst experts en bewonerspanel

Donderdag 11 oktober in het Golf Event Center een belangrijke bijeenkomst voor leden van het bewonerspanel en de experts van het Initiatief Glasvezel Noord-Lelystad. Tijdstip 19:30 uur.

Nogmaals: We staan aan de vooravond van een belangrijk traject: de Uitvraag Bewoners. Het is belangrijk om te weten hoeveel bewoners hun onvoorwaardelijke steun geven aan een glasvezelnetwerk in onze wijken. Gebleken is dat het financiëel haalbaar zal zijn, gebleken is dat externe partijen geïnteresseerd zijn, gebleken is dat veel bewoners het initiatief Glasvezel steunen, maar we moeten een concrete toezegging hebben.

Op dit moment is een communicatie in voorbereiding: folder, inloopavonden, website, …

Alle inbreng die de Uitvraag Bewoners tot een succes kunnen maken is welkom en wordt gewaardeerd. Dus op de aanwezigheid van alle panelleden en experts wordt donderdagavond gerekend!

Bijeenkomst bewonerspanel en experts.

Dinsdag 25 september om 20:30 uur in het Golf Event Center een belangrijke bijeenkomst voor leden van het bewonerspanel en de experts van het Initiatief Glasvezel Noord-Lelystad.

We staan aan de vooravond van een belangrijk traject: de Uitvraag Bewoners. Het is belangrijk om te weten hoeveel bewoners hun onvoorwaardelijke steun geven aan een glasvezelnetwerk in onze wijken. Gebleken is dat het financiëel haalbaar zal zijn, gebleken is dat externe partijen geïnteresseerd zijn, gebleken is dat veel bewoners het initiatief Glasvezel steunen, maar we moeten een concrete toezegging hebben.

Op dit moment is een communicatie in voorbereiding: folder, inloopavonden, website, …

Alle inbreng die de Uitvraag Bewoners tot een succes kunnen maken is welkom en wordt gewaardeerd. Dus op de aanwezigheid van alle panelleden en experts wordt dinsdagavond gerekend!

In oktober worden enkele inloopavonden voor alle bewoners georganiseerd. Dit ter informatie.

Oproep om hulp bij de activiteiten van de stichting

De Stichting Glasvezel Noord Lelystad doet een oproep aan alle bewoners om bij te dragen aan de werkzaamheden van de stichting. Wij zitten in een belangrijke fase waarbij extra ondersteuning en expertise bijzonder op prijs wordt gesteld.

Wij hebben uw hulp daarbij nodig!

Lees “Oproep om hulp bij de activiteiten van de stichting” verder

Is de uitrol van 5G netwerken nabij?

Verschillende media hebben afgelopen week met veel bombarie berichten verspreid dat de uitrol van het nieuwe 5G mobiele netwerk een stap dichterbij is gekomen. In de EU zijn afspraken gemaakt over gebruik van nieuwe frequenties voor dit netwerk. Het plan bestond al om in Nederland in 2019 licenties voor deze frequenties te veilen, maar door een aantal ontwikkelingen is het de vraag of dit wordt gehaald. Dat zou ook een eerste gebruik van 5G netwerken in 2020 (op beperkte schaal) in Nederland in de weg kunnen staan.

Lees “Is de uitrol van 5G netwerken nabij?” verder

Resultaten enquête onderzoek naar Telecom gebruik (internet-telefoon-TV)

We bedanken iedereen die deelgenomen heeft aan deze enquête.

Het heeft ons waardevolle informatie opgeleverd om een goed beeld te krijgen van het Telecom gebruik in onze wijken.

Lees “Resultaten enquête onderzoek naar Telecom gebruik (internet-telefoon-TV)” verder

Onderzoek naar telecomgebruik (internet-telefoon-TV)

De stichting heeft een haalbaarheidsonderzoek voor het aanleggen van glasvezel in de wijken FlevoGolfResort, Golfpark, Lommerrijk, Houtribhoogte en Parkhaven laten uitvoeren. Het onderzoeksrapport er veel belovend uitziet.

Wel missen we momenteel nog een aantal statistische gegevens van de bewoners in onze wijken zelf. Het betreft een profiel van de bewoners en hun gebruik van internet, telefoon en TV.

Lees “Onderzoek naar telecomgebruik (internet-telefoon-TV)” verder