Realisatie glasvezelnetwerk!

bord met tekst eindelijk glasvezel in huisMet totaal 428 aanmeldingen voor Glasvezel in Noord-Lelystad heeft de Stichting Glasvezel Noord-Lelystad een solide basis om zelfstandig een glasvezelnetwerk te laten aanleggen. Maar …

… marktpartijen hebben belangstelling getoond om samen of namens ons het netwerk aan te leggen.

Het bestuur van de Stichting Glasvezel Noord-Lelystad adviseert nu om KPN Reggefiber glasvezel in onze wijken aan te laten leggen. Op 13 december is dit advies aan de deelnemende bewoners voorgelegd en toegelicht. Nu wordt overleg gevoerd om te komen tot een convenant voor de realisatie!

Voorwaarden.

Van de verschillende marktpartijen is gekozen voor KPN Reggefiber. Deze wil het glasvezelnetwerk aanleggen onder de volgende voorwaarden:

 • Deelname minimaal 50%
 • Aanleg HOME PASSED (dat wil zeggen: geen deelname = geen aansluiting)
 • Geen vastrecht
 • Eenmalige bijdrage €250 – €500
 • Eenmalige bijdrage nihil bij deelname meer dan 60%
 • 13 providers met meerdere pakketten
 • Verplicht abonnement voor tenminste één jaar bij een zelf-gekozen provider
 • Aansluiting na aanleg netwerk: Eenmalige bijdrage + aanlegkosten + abonnement voor tenminste één jaar

Een korte terugblik.

 • november 2016: KPN Reggefiber: geen glasvezel in Noord-Lelystad; start Initiatiefgroep Glasvezel Noord-Lelystad.
 • begin 2017: peiling onder bewoners levert circa 50% draagvlak op; aanvraag subsidie Gemeente Lelystad; oprichting Stichting Glasvezel Noord-Lelystad.
 • medio 2017 – medio 2018: haalbaarheidsonderzoek; conclusie: oprichten coöperatie, minimale deelname 50%, circa 25% eigen vermogen.
 • Najaar 2018: UITVRAAG bewoners voor 400 deelnemers en € 250.000 eigen vermogen; resultaat: 413 betalende deelnemers en € 175.000 eigen vermogen toegezegd.
 • september – november 2018: Contacten marktpartijen en verkennende gesprekken.
 • december 2018: Besluit initiatiefgroep: start onderhandelingen met KPN Reggefiber om te komen tot een convenant.
 • 2019: Na ondertekenen convenant terugbetalen € 25 aanmeldingsgeld (tot dan parkeren we de plannen voor een coöperatie).

In deze wijken van Noord-Lelystad wordt Glasvezel aangelegd, …
… tenminste als u deelneemt!

(klik) aanmelden voor glasvezel

plattegrond golfresort
Flevo Golfresort
plattegrond golfpark
Golfpark
plattegrond houtribhoogte
Houtribhoogte
plattegrond lommerrijk
Lommerrijk
plattegrond parkhaven
Parkhaven