Onderzoeksopdracht

Stichting Glasvezel Noord Lelystad is opgericht om de woningen in Noord Lelystad aan te
sluiten op Glasvezel. Om de haalbaarheid van de aanleg van een glasvezel netwerk te
onderzoeken , hebben wij begin oktober 2017 opdracht gegeven aan LevelFour, een
professioneel bureau.

De opdracht luidt als volgt:

“Onderzoek de haalbaarheid van de aanleg van een glasvezelnetwerk met actieve diensten
in onze vijf wijken. Leg dit vast in een onderbouwd adviesrapport, waarin opgenomen:

  • de businesscase
  • een eerste invulling van een bedrijfsplan,
  • een shortlist met leveranciers voor zowel het passieve- en actieve netwerk alsook
  • de dienstenlaag en
  • een checklist waarmee het uitvraag-traject kan worden uitgevoerd.”

Het onderzoek wordt gefinancieerd met subsidie ondersteuning door de gemeente
Lelystad. De verwachting is dat dit onderzoek begin december 2017 zal worden afgerond. Wij
zullen u hiervan te zijner tijd op de hoogte brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.