Resultaten enquête onderzoek naar Telecom gebruik (internet-telefoon-TV)

We bedanken iedereen die deelgenomen heeft aan deze enquête.

Het heeft ons waardevolle informatie opgeleverd om een goed beeld te krijgen van het Telecom gebruik in onze wijken.

Bewoners panel

Hoewel enquêtes veel informatie opleveren willen wij toch ook op een andere manier uw mening te weten komen, en zijn wij op zoek naar bewoners die soms als klankbord willen optreden.

Dit in de vorm van een op te richten netwerk van bewoners uit de verschillende wijken waaraan wij onze voorlopige plannen kunnen voorleggen, en met wie wij kunnen overleggen of wat wij bedenken ook met uw verwachtingen en wensen overeenkomt.

Een bewonerspanel, gericht op mogelijke aanleg en exploitatie van een snel en toekomstbestendig glasvezelnetwerk in onze wijken.

Meedoen aan dit panel betekent geen groot beslag op uw tijd, en wij overleggen met u wat de meest efficiënte manier is om dit uit te voeren.

Als u hier aan mee wilt werken kunt u zich aanmelden op onze website  of via een mail aan info@glasvezel-noord-lelystad.nl

 

Resultaten enquête

Hieronder een aantal resultaten van de enquête, voor gedetailleerde informatie, zoals de vele toegevoegde antwoorden op “mijn situatie is anders, n.l.” verwijzen wij u naar het document waar alle antwoorden op overzichtelijk wijze zijn weergegeven.

 

Vraag 1

De enquête is ingevuld door 255 bewoners, dat is 31,8% van het totale aantal woningen (800).

Naar onze mening voldoende representatief voor alle woningen.

Het is 56,3% van het aantal e-mail adressen waarover wij beschikken.

De verdeling naar de wijken t.o.v. de ingevulde enquêtes en t.o.v. het totale aantal woningen in die wijk:

Wijk Aantal ingevulde enquêtes % tov totaal enquêtes (255) Aantal woningen in de wijk % ingevuld tov aantal woningen
FlevoGolfresort 144 56,47% 418 34,4%
Golfpark 54 21,8% 115 46,9%
Lommerrijk 2 0,78% 17 11,7%
Houtribhoogte 19 7,45% 106 17,9%
Parkhaven 36 14,12% 148 24,3%

Opmerking: het aantal woningen in de wijk is gebaseerd op door de gemeente verstrekte informatie, waarbij het mogelijk is dat niet de meest actuele aantallen zijn

 

Vraag 2

De meeste woningen hebben een (alles-in-een) internet-TV-telefoon abonnement bij Ziggo, namelijk 116 van de 255 (51,9%).

Tellen we daar nog het aantal bewoners bij op die in de enquête aangegeven hebben een abonnement in de combinatie Ziggo+Vodafone mobile te hebben (51) komen we totaal op 157 abonnementen bij Ziggo (61,57%).

23 bewoners geven aan dat zij een abonnement bij KPN hebben (10,27%), totaal met de combinatie KPN + KPN mobiel is het aantal 57 (22,3%)

Daarnaast zijn er nog een aantal andere abonnementen, bijvoorbeeld bij XS4ALL, Telfort, Tele 2, Canalplus, enz.

Voor ons betekent dit dat Ziggo de belangrijkste provider is om mee te vergelijken.

 

 

Vraag 3

De meeste bewoners( 68, 26,8%) investeren maandelijks een bedrag tussen de 61 – 70 euro en hetzelfde aantal (68, 26,8%) meer dan 80 euro per maand in Telecom.

Dan nog een aantal van 51 (20,16%)bewoners tussen de 71 – 80 euro, en 66 bewoners (25,8%) tussen de 40 – 60 euro.

 

Vraag 4

Uit de “mijn situatie is anders, nl” komt duidelijk naar voren dat de meeste bewoners niet weten welke snelheid bij hun abonnement hoort.

In onze communicatie moeten wij zo min mogelijk gebruik maken van technische termen, en nog meer voorbeelden van toepassingen gebruiken.

De meeste bewoners (67, 26,91%) geven aan over een snelheid van 200Mbits/s download – 20 Mbits/s upload abonnement te beschikken. Slechts weinigen (20, 8,03%) zitten daar boven, 114 (44,8%) er onder.

 

Vraag 5

144 bewoners (56,03%) geven aan de internetverbinding voor zowel privé als voor werk te gebruiken, 107 (41,63%) alleen voor privé zaken. Slechts 5 (1,95%) alleen voor werk.

 

Komende tijd gaan wij de antwoorden nog verder analyseren, en dan vooral de opmerkingen in “mijn situatie is anders, n.l.”.

 

Het is overigens nog mogelijk de enquête in te vullen op de website

glasvezel-noord-lelystad.nl/onderzoek-naar-telecomgebruik-internet-telefoon-tv/

 

Nogmaals dankend voor uw medewerking,

 

Bestuur en initiatiefgroep Glasvezel Noord Lelystad

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.