Resultaten enquête onderzoek naar Telecom gebruik (internet-telefoon-TV)

We bedanken iedereen die deelgenomen heeft aan deze enquête.

Het heeft ons waardevolle informatie opgeleverd om een goed beeld te krijgen van het Telecom gebruik in onze wijken.

Lees “Resultaten enquête onderzoek naar Telecom gebruik (internet-telefoon-TV)” verder